Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Philips si je plně vědoma důležitosti ochrany osobních údajů, které jí jsou svěřeny. Za stejně důležité považujeme informovat vás o způsobu, jakým budeme vaše osobní údaje užívat, a nechat na vašem výběru, jak budou tyto údaje použity. S ohledem na výše uvedené, si vás dovolujeme požádat o pečlivé prostudování těchto zásad ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Rozsah ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se všeobecně vztahují na veškeré informace o spotřebitelích získané či užívané společností Koninklijke Philips Electronics N.V., nebo jejími dceřinnými společnostmi (dále jen Philips), a to včetně informací z komerčních webových stránek vlastněných společností Koninklijke Philips Electronics N.V. a dále z neinternetových databází pro komerční účely obsahující osobních údaje vlastněných společností Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejími dceřinnými společnostmi. Některé naše internetové stránky, resp. databáze, pracují se specifickými druhy osobních údajů (např. lékařskými), které vyžadují zvláštní způsob ochrany. V případě takových dat bude námi za všech okolností zcela jasně uvedeno, že jejich ochrana je odlišná od ochrany uvedené v těchto všeobecných zásadách.

Proč byste měli sdílet vaše osobní údaje se společností Philips?

Sdílení vašich osobních údajů nám umožňuje nabídnout vám celou řadu výhod. Snáze a pohodlněji pak můžete:

  •     zaregistrovat si váš nákup, takže můžete získat všechny výhody, ke kterým vás váš nákup opravňuje;
  •     požadovat informace podle vašich zájmů;
  •     účastnit se internetových společenství;
  •     dle vašich zájmů přijímat relevantní specializované informace a zvláštní nabídky;
  •     šetřit čas uložením vašich priorit;
  •     nakupovat výrobky značky Philips prostřednictvím internetu.

Sdílení vašich osobních dat nám dále umožní provádět průzkum trhu, který nám pomůže vytvářet lepší výrobky, poskytovat vstřícnější zákaznické služby a vylepšit naše internetové stránky.

Své údaje s námi můžete prostřednictvím internetu sdílet celou řadou způsobů, jako je vyplnění registračního formuláře pro členství v klubu Philips, objednávka výrobku, účast v soutěži, registrace nákupu, účast na reklamní kampani či předplacení bulletinu.

Své osobní údaje s námi můžete sdílet rovněž tím, že nám zašlete odpovědní pohlednici, kterou obdržíte spolu se zakoupeným výrobkem, nebo telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikací s naším zástupcem z oddělení péče o zákazníky.

V některých případech společnost Philips získá vaše osobní údaje prostřednictvím třetích osob. K tomu dochází například koupí podniku, jehož jste již zákazníkem, či poskytnutím vašich osobních údajů některou z našich partnerských společností. Jestliže nechcete, abychom používali data, která jste nám sami neposkytli, můžete nám to sdělit na některé z níže uvedených adres.

Sdílení informací

Chceme vás lépe poznat, abychom vám mohli poskytnout lepší produkty a služby; záleží však zcela na vás, zda máte o tyto služby zájem.

Měli byste vědět, že vaše osobní údaje mohou být předány ze země, v níž žijete, dalším společnostem Philips po celém světě, které vám mohou sdělovat informace o výrobcích Philips nebo speciálních nabídkách, jež by pro vás mohly být užitečné. Pokud si nepřejete, abychom vám zasílali specializované nabídky nebo informace, můžete nám to sdělit zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři nebo odpovědní pohlednici. Společnost Philips poskytne Vaše údaje třetím osobám pouze v následujících případech:

    Společnost Philips prodává výrobek nebo nabízí službu prostřednictvím spojení marketingových aktivit s jinými společnostmi.

    V takových případech budou vaše osobní údaje sdíleny s těmito partnerskými společnostmi.

    Vždy vás uvědomíme o tom, že takové partnerství existuje a kdo je náš partner, a to vždy před vaší registrací.

    Vezměte prosím na vědomí, že tyto partnerské společnosti mají vlastní zásady ochrany osobních dat, které odpovídají způsobu jejich užití.

    Tyto zásady ochrany dat se v některých případech liší od zásad zde popsaných.

    Společnost Philips využije služeb externí firmy k vyřízení vašeho nákupu, vaší žádosti nebo ke zpracování vašich dat.

    Společnost Philips od takových společností vyžaduje, aby adekvátně chránily vaše osobní údaje a nepoužívaly je k jiným účelům než schváleným společností Philips.

    Společnost Philips prodá část podniku jiné společnosti.

    Takový prodej může zahrnovat i převod vašich osobních údajů přímo spojených s tímto podnikem na kupujícího.

    Pokud tak stanoví zákon.

Společnost Philips neprodá ani neposkytne vaše osobní údaje třetím osobám, aby je použily k jejich vlastním účelům.

Společnost Philips nebude sdílet žádné osobní finanční informace, které nám poskytnete (např. informace o kreditní kartě), s třetími stranami, ledaže to bude třeba k vyřízení vašeho příkazu, zpracování naší faktury nebo k prevenci či v boji proti podvodu.

Tato stránka může čas od času uvádět odkazy na jiné webové stránky. Měli byste věnovat náležitou pozornost zásadám ochrany osobních údajů uváděných na takových stránkách; mohou se totiž lišit od zásad zde uvedených.

„Cookies“ a website logging

Některé naše webové stránky zašlou „cookie“, malý textový soubor, na váš počítač. To nám umožní rozpoznat váš počítač při vaší další návštěvě, aniž byste byli obtěžováni dalším požadavkem k registraci. Pakliže používáte on-line „nákupní vozík“, cookies nám umožní sledovat, které produkty jste nakoupili. Jestliže si nepřejete dostávat cookies, prosím, použijte složku „Help“ na vašem internetovém prohlížeči, abyste zjistili, jak buď zablokovat všechny cookies, nebo jak dostat upozornění předtím, než je cookie uložen. Více informací o cookies najdete na internetové adrese www.cookiecentral.com

Navštívíte-li naši webovou adresu, abyste procházeli, četli nebo si stáhli informace, shromáždíme a uložíme si o vás některé „návštěvnické informace“, jako je jméno domény a serveru, ze kterého přistupujete na internet, Internet Protokol (IP) adresu počítače, který používáte, datum a čas vašeho vstupu na naši webovou stránku a internetovou adresu webové stránky, ze které jste přímo přešli na naši stránku. Tyto informace používáme k tomu, abychom zjistili pohyb na našich stránkách a učinili naše stránky užitečnějšími. Tyto informace jsou po určité době vymazávány.

Ochrana informací, které s námi sdílíte

Uvědomujeme si svou povinnost chránit informace, jež nám svěřujete. K ochraně vašich dat používá společnost Philips celou řadu bezpečnostních technik, včetně bezpečnostních serverů, firewallů a šifrování finančních údajů.

Na webových stránkách společnosti Philips mohou být také vytvořeny chatovací místnosti, diskusní fóra, nástěnky se vzkazy a/nebo diskusní skupiny, ke kterým budete mít přístup. Prosím, mějte na paměti, že k jakýmkoli osobním údajům, které poskytnete v této oblasti, mají přístup i ostatní uživatelé, měli byste proto pečlivě zvážit, zda se je rozhodnete poskytnout.

Vaše práva

Jestliže jste nám poskytli své osobní údaje, budete mít dostatečný přístup k těmto informacím, takže je budete moci změnit nebo zrušit. Můžete tak učinit pomocí přístupu na váš on-line záznam a nebo vyžádáním kopie vašeho záznamu na níže uvedené adrese.

Protože společnost Philips prodává tisíce výrobků ve stovkách zemí, je možné, že jste nám již dříve pomocí odpovědní pohlednice, našeho call centra nebo jiným způsobem osobní údaje poskytli. Vaše rozhodnutí, že se nyní nezaregistrujete, však neovlivní informace, které jste společnosti Philips poskytli již dříve. Samozřejmě platí, že se nemusíte přihlásit na jakémkoli online kontaktu společnosti Philips a že můžete změnit Váš osobní záznam.

Zvláštní informace pro rodiče

Webové stránky společnosti Philips nejsou zaměřeny na děti do věku 13 let, společnost Philips proto v souladu s právními předpisy požaduje, aby předtím, než budou vědomě získávány, užity nebo zveřejněny osobní informace získané od dětí mladších třinácti let, byl zajištěn souhlas rodiče nebo poručníka/opatrovníka.

Rozhodně doporučujeme, aby rodiče aktivně dohlíželi na užívání internetu svými dětmi.

Kontaktujte nás

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat, jestliže si přejete:

  •     zeptat se nás na cokoliv, co se týká našich zásad ochrany osobních údajů
  •     požadovat kopii vašich osobních údajů, změnit nebo vymazat vaše osobní údaje
  •     odhlásit se od zasílání budoucích specializovaných nabídek nebo informací společnosti Philips

Naše adresa

Naši adresu a další kontaktní údaje najdete po kliknutí na tlačítko ‘Philips’ v zápatí této webové stránky.

Máte-li jakékoli obavy či výhrady týkající se využití vašich osobních údajů, prosím, sdělte nám je. Vynaložíme veškeré možné úsilí, abychom vám vyhověli.